7.5.08

Don't be that guy

!כל מי שאי פעם התאמן בחד"כ מכיר טוב טוב את כל הטיפוסים האלה בסרטון, אז...אל תהיו כאלה
מעולהתודה לנועם ויכולת שליחת המיילים שלו מהאסלה

תגובה 1:

מ.מ.ו אמר/ה...

חמוד, אבל חבל שאין ייצוג למים הנשי אני חושבת (בעצם - בטוחה!) שיש ביניהן סוגי טיפוסים הרבה, אבל הרבה, יותר מעצבנים