16.9.07

Fe הטריילר לאיש היסוד הכימיהטריילר של איירון מן (שכבר הוזכר בבלוג) עלה באתר של אפל באיכות מצוינת והוא, איך לומר זאת בעדינות...נראה בנזונה חושרמוטה. בעדינות

אפשר ללחוץ על המסיכה למעלה ולראות את הטריילר. צריך אגב, קוויקטיים.

אין תגובות: