21.8.07

אימו קיד בפעולה

אני רק חושב על הילדה שנמצאת לפניו ועוד שנייה מתחילה לבכות בגללו.
וזה שהוא נראה כאילו הוא מקבל התקף אפילפטי עוד שנייה. פרייסלס


CHIODOS-מעריץ בהופעה של

אין תגובות: