2.8.07

IF YOU ARE HAPPY AND YOU KNOW IT, CLAP YOUR HANDS

זה היה צריך להעשות מזמן, מחווה לדבר היחיד, הגדול והמשמעותי ביותר בתולדות הקולנוע.
נכון, אני מדבר על מחיאות הכפיים האיטיות. נו, כשהגיבור בסוף הסרט עושה את המהלך המנצח אותו מהלך שנוי במחלוקת שהוא לא יודע איך הקהל יקבל אותו ופתאום מישהו מתחיל במחיאת כף אחת איטית והשאר מצטרפים אליו...אחח, רגע של יופי על המסך. ולחשוב שאכלתי את החרא הזה של מחיאות כפיים איטיות בכל כך הרבה סרטים


תגובה 1:

מ.מ.חשמל אמר/ה...

אוי, זה כל כך אמריקאי!